Comeon

Białoruska kobieta tańczy Lawonichę z policjantem OMON. Plakat stworzony podczas protestów na Białorusi – wywołanych sfałszowanymi wyborami w 2020 roku. Praca wzięła udział w wystawach związanych z wolnością na Białorusi. Jedną z nich była uliczna wystawa w Wilnie, na Litwie.

Dziękuję za uwagę

Zobacz też moje inne projekty oraz Instagram gdzie zobaczysz bieżące ilustracje, procesy projektowe i przygody.